[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Af Thomas Jerichow, Kommunikationsafdelingen

Øvelsen var et markant skridt i arbejdet for at melde styrken operativ i 2015.
Mere end 1.000 soldater og civile fra 10 lande deltog i øvelsen, hvor den afrikanske reaktionsstyrke skulle håndtere en krise i et tænkt afrikansk land.

Blandt de internationale observatører var oberst Jørn Rasmussen. Han bor til dagligt i Nairobi og er den danske repræsentant i det nordiske rådgiverhold, som støtter opbygningen af den afrikanske styrke. Under, den netop overståede øvelse, var Oberst Rasmussen knyttet til øvelsesledelsen.

-Det er mit overordnede indtryk at øvelsen gik godt. Først og fremmest bør man anerkende EASF for selv at have designet, planlagt, gennemført og evalueret en øvelse af internationalt format. Den hidtidige praksis har været, at det var noget man betalte sig fra ved at "købe" en færdig designet øvelse. EASF valgte at gøre det selv med alle de udfordringer, det har medført, fortæller Oberst Rasmussen.

Han var også tilfreds med at det lykkedes styrken at samle deltagere fra 10 lande i regionen - Burundi, Comorerne, Djibouti, Etiopien, Kenya, Rwanda, Seychellerne, Somalia, Sudan og Uganda.

Danmark og de andre nordiske lande, der støtter det afrikanske initiativ med både rådgivere og penge, fik særlig ros under øvelsen. Ugandas forsvarschef general Aronda Nyakairima fremhævede, under åbningstalen, Danmarks støtte til det østafrikanske initiativ som væsentlig og et eksempel for andre.

Den østafrikanske reaktionsstyrke EASF – East Africa Standby Force – skal være operativ i december 2015. Da skal den være et regionalt krisehåndteringsredskab i hele østafrika.  Danmark, Sverige, Norge og Finland har faste rådgivere udstationerede i Nairobi. Rådgiverne kaldet NACS – Nordic Advisory and Coordination Staff, støtter opbygningen af styrken.