[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg Kommunikationsafdelingen

Jægersoldat René Brink Jakobsen blev dræbt under en patrulje i Helmandprovinsen i Afghanistan den 3. januar i år. I dag modtog hans tre efterladte børn Sara, Maja og Thor hver en legatportion på kr. 25.000 fra Anders Lassen Fonden. De tre børn modtog legatet til minde om deres far, der med Anders Lassens fondens ord, var en særdeles modig, dygtig og meget vellidt jæger med store menneskelige kvaliteter og stor social forståelse.


Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og familien Brink Jakobsen

- Pengene skal bruges til noget særligt, så børnene tænker på, at de har modtaget dem, fordi der er nogen, der satte pris på deres fars arbejde. Det er en stor anerkendelse, så det betyder meget, sagde børnenes mor, Camilla Brink Jakobsen efter at børnene havde fået beviser, check og slikposer.

Legaterne fra Anders Lassen Fonden blev uddelt af fondens protektor, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, ved en begivenhed på Center for Idræt på Svanemøllens Kaserne. Det var 15. gang, at H.K.H. Kronprinsen uddelte legater fra fonden, og han mindede i sin indledende tale om det mod, den snuhed og ikke mindst den selvopofrelse, som kendetegnede Anders Lassen. Egenskaber som H.K.H. Kronprinsen også forbandt med dagens modtagere af legatet.   

En af dem er den britiske seniorsergent Andy Peat. Han var med på patrulje den nat i januar, hvor René Brik Jakobsen blev dræbt, og han modtog som den første udlænding en påskyndelse fra Anders Lassen Fonden. Andy Peat viste under patruljen ekstraordinært mod og beslutsomhed, og det var med til at redde livet for både soldater fra Jægerkorpset og fra den afghanske specialpolitienhed Provincial Response Company Helmand.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Andy Peat. Yderst til højre ses Andy Peats hustru og datter.    

Britiske regler forbød Andy Peat at modtage den medfølgende check, og derfor var det hans hustru, Candice, der modtog pengene. Hun beholdt dog ikke de 25.000 kr. i lang tid, men gav pengene videre til René Brink Jakobsens enke, Camilla Brink Jakobsen.

-Vi synes ikke, at vi skulle beholde pengene. Jeg gjorde jo bare mit job, og jeg kom hjem. Den eneste, der mistede noget den nat, var Camilla, så derfor synes jeg, at det var rigtigt at give pengene videre til hende, forklarede Andy Peat.

-Det er fantastisk storsindet af ham at forære os pengene. Jeg sætter stor pris på det arbejde han gjorde for René, de øvrige jægersoldater og de andre medlemmer af patruljen, sagde Camilla Brink Jakobsen.

De sidste 12 legatportioner ved dagens uddeling gik til medlemmerne af en patrulje fra Frømandskorpset. Patruljen deltog under søværnets operationer i farvandet ud for Somalia i 2011 i flere intensive boardinger. Patruljens indsats var årsag til, at der ikke var danske tab i operationerne, og at et større antal gidsler blev befriet, sagde chefen for Frømandskorpset i sin motivation.

Læs motivationen for Sara, Maja og Thor Brink Jakobsen
Læs motivationen for seniorsergent Andy Peat
Læs motivationen for patrulje fra Frømandskorpset her

Læs mere om Anders Lassen og Anders Lassen fonden.