[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Årets faglige resultat
Den operative styrkeproduktion var i 2012 netop tilstrækkelig til at understøtte de planlagte og de uvarslede indsættelser i nationale og internationale operationer med et tilfredsstillende resultat.

På den internationale front har forsvarets enheder i 2012 bl.a. været indsat i Afghanistan, Kosovo og ud for Afrikas Horn, hvor indsatsen mod pirateri har været støttet med både et maritimt og luftmilitært bidrag. Hæren har været forsvarets største bidragsyder til Helmand, men også flyvevåbnet har igennem året været udsendt til Afghanistan.

Den danske indsats i 2012 har været med til at skabe forudsætningerne for en mere selvstændig og professionel afghansk opgaveløsning i Helmand-provinsen. Forsvaret vurderer, at indsatsen har bidraget til at styrke kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker. De første skridt i udviklingen fra kamp til træning, rådgivning, uddannelse og støtte ser derfor ud til at have båret frugt.

Samlet set har den ændrede og fokuserede indsats betydet, at der har været færre udgifter forbundet med Afghanistan-missionen i 2012; blandt andet som følge af færre udgifter til brugen af køretøjer, våbensystemer, ammunition, reservedele og brændstof.

- Forsvaret har i 2012 leveret markante, effektive og tidssvarende militære bidrag til gennemførelse af en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik samtidig med, at der fortsat er gennemført en stram økonomisk styring. Forsvaret står derfor godt rustet til at implementere de pålagte effektiviseringer og besparelser, som indgår i den politiske aftale om forsvaret  2013-2017, forklarer Poul Taankvist, økonomidirektør i forsvaret. 

Årets økonomiske resultat
For tredje år i træk har forsvaret i 2012 leveret et flot økonomisk resultat med et regnskabsmæssigt overskud på 152 mio. kr., dvs. et mindreforbrug i forhold til forsvarets bevilling på Finansloven. Resultatet er opnået ved at fastholde den stramme økonomiske styring, der blev iværksat i 2009 og videreført i efterfølgende år. De tre år med stram styring har betydet, at forsvaret som en del af den politiske aftale på forsvarsområdet for 2013-2017 kan tilbageføre ca. 1 mia. kr. til statskassen.

- En fortsat stram styring af økonomien har resulteret i et overskud på 152 mio. kr. i 2012. Dette resultat vidner om en sikker økonomistyring og stor ressourcebevidsthed blandt chefer og medarbejdere i forsvaret – fortæller Poul Taankvist.

Det gode resultat er opnået samtidig med, at forsvaret har leveret betydelig operativ effekt - internationalt såvel som nationalt - herunder også i Arktis og det nordatlantiske område.

Hent hele årsrapporten her