[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Søværnets Operative Kommando

Sommeren er højsæson for ulykker til søs. Og jo bedre vejret er, jo flere ulykker.

Det mærker de vagthavende i SOKs operationsrum, mandskabet ved kystredningsstationerne og besætningerne på flyvevåbnets redningshelikoptere. I juli har de indtil videre modtaget og er rykket ud til 26 alarmer om badeulykker.

Hver gang alarmen lyder, sætter SOK, flyvevåbnet, politiet og de lokale beredskaber alle kræfter ind på at redde de forulykkede. Og nogle gange er der flere redningsaktioner i gang på én gang. For eksempel i går, hvor der på samme tid var en redningsaktion på den jyske vestkyst ved Bovbjerg og ved Hvide Sande. Senere samme dag var der yderligere to ulykker ved henholdsvis Hvide Sande og ved Løkken.

I de fleste tilfælde lykkes det at redde de nødstedte. Andre drukner ulykkeligvis, inden hjælpen kan nå frem.

Men badeulykker kan forebygges.

Politiet og Trygfonden gør en stor indsats for at oplyse om badesikkerhed og om farerne ved badning.

Se Trygfondens TV-spots om de fem baderåd:

http://www.trygfonden.dk/Om-TrygFonden/Webfilm/Film-om-TrygFonden-Kystlivredning

Og om, hvordan du skal reagere, hvis du falder i revlehuller (”hestehuller”):

http://www.trygfonden.dk/Om-TrygFonden/Webfilm/Film-om-TrygFonden-Kystlivredning