[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Søværnets Operative Kommando

Øvelsen gennemføres i farvandet omkring Bornholm i perioden 13.–18. maj, og fokus er på udveksling af erfaringer og procedurer, så nationernes samarbejde inden for søredning udvikles.

BALTIC SAREX bliver konstant udviklet og har nu deltagelse af næsten alle Østersø-nationerne samt Frankrig. Øvelsen, der blev gennemført for første gang i 1996, planlægges og ledes af Maritimt Overvågningscenter Syd (MOCS) på Bornholm og Joint Rescue Coordination Centre i Aarhus.

Den første del af øvelsen er halvanden dag i Rønne Havn, hvor en række af de deltagende besætninger føres igennem en række workshops. Disse workshops er med til at introducere nye forhold og procedurer, og man lærer om, hvordan nationerne er organiseret.Anden fase af øvelsen foregår til søs, hvor alle involveres i et væld af scenarier med stigende kompleksitet og omfang, der udfordrer de enkelte besætninger.

Unik øvelse med mange deltagere
Øvelsen er på flere områder ganske unik: MOCS udfører øvelseskontrol fra Operationsrummet og har kapaciteter til at lede de komplekse øvelsesscenarier. Alt moniteres grundigt, og der er koblet et Internationalt Dommerhold på øvelsen, der består af ressourcepersoner fra ind- og udland, ledet af Marinehjemmeværnet.

Øvelsen er også unik på andre måder. Rederiet Færgen stiller færgen Povl Anker til rådighed for en kompleks masseevakueringsøvelse. Ud over Povl Anker deltager også søværnets enheder Sleipner og Gunnar Seidenfaden som skibe der forulykker og som efterfølgende udgør "målskibe".

At øvelsen har undergået en stor udvikling og i dag er en meget attraktiv øvelse at deltage i kan tilskrives det meget gode samarbejde myndighederne imellem på Bornholm i forhold til at udnytte alle ressourcer. Beredskabsstyrelsen spiller igen i år en vigtig rolle i at stille og håndtere figuranter som sårede passagerer på de forulykkede skibe. Opklaringsbataljonen stiller ligeledes op og deltager med ca. 100 mand som "passagerer" på den forulykkede færge, og endelig spiller Det Bornholmske Hjemmeværn igen en afgørende rolle i forhold til at støtte øvelsesafviklingen. 

Øvelsen har også sin egen hjemmeside. 

Nedenunder kan du se et indslag fra Baltic Sarex sidste år.