[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ved en ceremoni i Kabul lørdag den 21. september 2013 modtog oberst Hans N. Münter den fornemme amerikanske Bronze Star. Medaljen blev givet efter oberstens 10 måneders tjeneste som souschef for dén amerikanske enhed, der arbejdede med at implementere et retfærdigt retsvæsen i overensstemmelse med den afghanske grundlov, og som lever op til menneskerettighederne.


General Patrick Reinert og oberst Hans Münter med Award Certificate.

Hædersmedaljer er den fjerde-højeste amerikanske militære dekoration, og tildeles normalt kun amerikanske medborgere, så oberst Münter var meget beæret over denne fornemme gestus, at blive indstillet til, og modtage medaljen fra sin chef, general Patrick Reinert.

Obersten udtaler, at ansvaret som næstkommanderende i en rent amerikansk enhed har været en fantastisk oplevelse, med en masse "hands on" erfaring med at arbejde med komplekse opgaver i et uforudsigeligt og politisk kompliceret miljø. At bidrage til opbygningen af et retsvæsen, som er en af de væsentligste grundsten for et lands eksistens, har været givende, men også udfordrende. Givende, fordi jeg kunne se, at retfærdighed i højere og højere grad skete fyldest, men samtidig udfordrende, fordi der stadig er kræfter i Afghanistan, der ikke ønsker retfærdighed for den enkelte borger og derfor forsøger at bekæmpe den.

Endvidere var det overraskende at erkende, at det har været muligt at påvirke en stor amerikansk organisation med vores danske normer.

Oberst Hans Münter modtog medaljen for sin indsats for at styrke retsopfattelsen og troen på en retfærdig fremtid hos den enkelte afghanske borger.

NATO enheden - NATO Rule of Law Field Mission, Afghanistan - blev oprettet den 9. juni 2011 og dækkede størstedelen af Afghanistan med grupper af eksperten indenfor de forskellige juridiske discipliner. Målet var at støtte implementeringen af grundloven ved at virke som mentorer for afghanske retspersoner. Som en af de første NATO enheder, lukkes enheden med udgangen af september 2013.