[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen

”Danmark gør sit bedste. I er med alle de steder, der betyder noget. På smart defence området, som er den væsentligste milesten i transformationsprocessen lige nu, har Danmark tilmeldt sig hele pakken, så I er helt klart en af de gode medspillere for alliancen,” siger den franske general, der er Supreme Allied Commander Transformation, og dermed chef for NATO hovedkvarteret i Norfolk Virginia, USA, som er den drivende kraft i ændringen af NATO til en mere homogen kampstyrke.

Og det er netop smart defence, som generalen er i Danmark for at diskutere. Altså muligheden for at have nogen fælles kapaciteter, som eksempelvis droner og transportfly, som alle lande kan trække på, fremfor at hvert enkelt land køber sit eget system. I en tid med økonomisk krise og vigende forsvarsbudgetter er behovet ifølge NATO større end nogensinde.

”Nato står overfor to store udfordringer i øjeblikket. Det ene er at bevare vores evne til at imødegå fremtidens konflikter i en tid med økonomiske besparelser på forsvarsbudgetterne i mange af medlemsstaterne.  Den anden er at opbygge evnen til at imødegå nye trusler som Cyberkrigsførelse samtidig med, at vi stadig skal kunne bevare evnen til at udkæmpe en konventionel krig. Og her er smart defence en del af løsningen, siger Jean Paul Paloméros.Bedre udnyttelse af logistik og droner
Første spadestik til NATO’s transformationsprocess blev taget ved topmødet i Prag i 2003. Under indtryk af tidens udfordringer med krigene i Irak og Afghanistan, valgte alliancen at fokusere på, at dens styrker skulle kunne operere sammen over det meste af kloden og ikke bare som nationalt forsvar med tilgang af forstærkninger inden for eget territorium. Siden har NATO og Danmark været i Afghanistan i mange år, og det engagement har i sig selv bidraget til tranformationen og til at udlede nogle af de områder, hvor samarbejdet skal styrkes.

”Det er især på områder som logistik, felthospitaler og overvågningskapacitet, hvor alliancen kan blive bedre til at arbejde sammen og høste gevinster ved at gøre tingene i fællesskab, ” siger generalen.

Under sit to dages besøg i Danmark, gik det meste af generalens tid med møder og samtaler med forsvarschef general Peter Bartram, men han fik også lejlighed til at lægge en krans ved monumentet for faldne danske soldater i international tjeneste.