[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Indsatsen mod pirateri er stadig en meget vigtig opgave. Selvom det nu er over halvandet år siden, der har været et succesfuldt piratangreb i området, viser de seneste måneders hændelser, at der stadig er pirater i både det Indiske Ocean og Aden Bugten.

Kommandooverdragelsen blev gennemført ved en ceremoni i Combined Maritime Force hovedkvarter i Bahrain. Her overtog Flotilleadmiral Aage Buur Jensen kommandoen fra Commodore Jeremy Blunden fra UK Royal Navy. Det er tredie gang Danmark har kommandoen i en flådestyrke under CMF og anden gang i CTF 151.

Den danskledede internationale stab vil de kommende tre måneder forestå den daglige ledelse af CTF 151. Herudover har staben et ansvar for at koordinere den fælles indsats i bekæmpelsen af pirateri imellem EU, NATO, Combined Maritime Forces – CMF og en række Independent Deployers herunder Kina og Indien.

Staben vil denne gang lidt utraditionelt ikke været placeret på et skib men i stedet i kontorer på land ved CMF hovedkvarteret i Bahrain. Det giver gode muligheder for at koordinere med de andre Task Forces under CMF. Derudover gør en placering på land det væsentligt lettere at rejse rundt og besøge samarbejdspartnerne i regionen. 

Udover bekæmpelse af pirateri udfører CTF 151 kapacitetsopbygning i området. Det handler om at give landene i regionen de bedste forudsætninger for på sigt selv at kunne opretholde sikkerheden til søs for de mange tusinde handelsskibe, der årligt passerer igennem det Indiske Ocean og Aden Bugten. Konkret betyder det, at man i CTF 151 dagligt udveksler informationer, planlægger øvelser og mindre operationer med regionens flådestyrker.

Kommandostaben for Combined Task Force 151