[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og fotos: Arne Bach Nielsen

Kaptajn Pontus Johnsson er en af de tre svenske flyvevåbenfolk, der støtter de danske kolleger med luftoperationerne nord for Hindukushbjergene. Inden han kom så langt, var han og nogle kolleger lidt før jul i Karup på operativ missionsuddannelse for at få et tæt kendskab til procedurerne, der køres efter i Mazar-e-Sharif. Den svenske støtte arbejder på lige fod i Mobile Air Control Centre, i daglig tale MACC, der er udsendt af Flyvevåbnet.
- Jeg var forberedt på, at operationerne i missionsområdet ville være væsentligt mere intensive i forhold til missionsuddannelsen. Men virkeligheden overgik langt mine forventninger med hensyn til trafik og operationer. Og der var meget nyt, jeg skulle lære, da vi kom herned. Det gik virkeligt hårdt for sig i de fire-fem dage, hvor Hold 4 overleverede til os, forklarer Pontus Johnsson, der er Fighter Controller.

Han har tidligere været på FN-mission i Sudan, men dette er hans første operative mission uden for Sveriges grænser.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg får en bunke erfaringer med mig hjem. Allerede nu kan jeg høre, at mine kolleger hjemme i Sverige er nysgerrige efter at tage del i min mission, siger Pontus Johnsson, der regner med at holde nogle foredrag om sin pionérvirksomhed, når han kommer hjem.

Selv om Sverige står uden for Nato, er det de samme procedurer, svenskerne bruger inden for kontrol og varsling. Trafikken i Afghanistan kan godt virke lidt ’eksotisk’ på en svensk Fighter Controller, der er vant til kun at kigge på svensk luftrum.
- For eksempel har vi her at gøre med mange forskellige flytyper, og droner er noget helt nyt for os, siger Pontus Johnsson.

’Danskerne’
Ud over de tre svenskere, der er indrulleret i MACC, befinder der sig et større svensk kontingent i lejren i Mazar-e-Sharif. MACC’s svenske personel kunne selv vælge mellem at bo hos sine landsmænd eller hos danskerne, som de operativt er underlagt.

- Vi valgte at bo hos danskerne. Det er mest praktisk, når vi er på vagthold, og de kan altid få fat i os, hvis der skal byttes vagter i forbindelse med sygdom og så videre, fortæller Pontus Johnsson, der samtidig forklarer, at den danske og svenske mentalitet ligger tæt op ad hinanden, og at der hersker en hjertelig stemning blandt de to nationaliteter.

- Administrativt er vi underlagt det svenske kontingent. Når vi har ærinde ved det vores administrationskontor, kalder de os for ’danskerne’ griner Pontus Johnsson.

Pontus Johnsson har gjort meget ud af at forberede sig mentalt til denne mission, for det kræver et helt andet mindset i forhold til de øvelser, som han jævnligt deltager i derhjemme. Her kan vores færdigheder og beslutninger være et spørgsmål om liv eller død, understreger han.

FAKTA
Allerede da hold 1 blev af sted til Afghanistan stod det klart, at den bemanding, bidraget var normeret til, var på grænsen af det mulige.

Derfor kom en aftale i stand med det svenske flyvevåben om, at de til Hold 5 udlåner én Track Production Officer og to Fighters Controllers.

Disse funktioner henholdsvis optimerer radarbilledet og dirigerer fly rundt i luftrummet.

Flyvevåbnets radarbidrag, der støtter ISAF i det nordlige Afghanistan, gik i luften 1. marts 2012 og lukker ned 31. maj i år.