[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Staben ankom til hovedkvarteret i Bahrain for lidt over en uge siden og har intensivt fokuseret på at få alting klar til på torsdag, hvor chefen for Søværnets Taktiske Stab, flotilleadmiral Aage Buur Jensen overtager kommandoen i flådestyrken - Combined Task Force 151.

At Combined Maritime Force i sandhed er et multinationalt foretagende afspejler sig i den stab, som Søværnet kommer til at stå i spidsen for. Staben består således af personel fra Danmark, New Zealand, Jordan, Sydkorea, Japan, USA og Saudi Arabien, som de kommende tre måneder skal lede Combined Task Force 151.

Da operationsområdet er på størrelse med Vesteuropa, er det helt afgørende for succes, at der er en tæt koordinering mellem de tre flådestyrker i området. Fredag d. 6. december deltog admiralen derfor sammen med den kommende chef for operation Ocean Shield i overdragelsen af kommandoen i EU antipirateri flådestyrken - Task Force 465 fra Holland til Frankrig. Mødet mellem de tre kommende styrkechefer fra henholdsvis NATO, EU og CMF var en oplagt chance for at drøfte de kommende måneders operationer.

Under besøget i Djibouti var der også lejlighed til at besøge chefen for Djibouti Navy, Colonel Abdourahman Aden Cher og det danske personel i EUCAP Nestor, som er den EU mission, som står for den maritime kapacitetsopbygning i regionen. 


Flotilleadmiral Buur Jensen mødes med chefen for Djibouti Navy Colonol Sher og løjtnant Hanfare også Djibouti Navy.  Foto: Casten Fett, German Air Force