[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af premierløjtnant S. O. Vestergaard, presseofficer ISAF 15 

- Det var en helt anden type operation end kampvognsdelingen på vores hold, og flere af de tidligere, har gennemført. I stedet for at køre direkte op i en kampstilling, for at blive der i flere dage, var det mobilitet og gode observationsmuligheder, som var i centrum. Endelig fik vi vist kampvognene frem i et område, hvor de aldrig har været før. Det har sikkert givet vores modstander lidt at tænke over, fortæller delingsføreren for kampvognsdelingen, premierløjtnant Christian.

Terrænet domineres af sand- og stenørken med enkelte højdedrag og beboes i den nordlige del udelukkende af nomader. I den sydlige del stiger befolkningstætheden, når man nærmer sig Green Zone. Operationen blev netop gennemført med fremrykning ad en akse fra nord mod syd og intensiteten og udbyttet steg dermed gradvist, og kampvognene fik demonstreret, at de også mestrer opklaringsopgaver.

Læs hele artiklen på HOKs hjemmeside