[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danske soldater skal i 2014 træne libyske soldater i Storbritannien. Det sker i fællesskab med briterne, der har spurgt om Danmark vil deltage i træningen.

”Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi får mulighed for at deltage i dette træningsbidrag sammen med briterne. Danmark bidrog sammen med en række andre lande aktivt til at sikre den libyske befolkning mod overgreb under Gadafi-regimet, og vi vil også bidrage aktivt til genopbygningen af Libyen. Jeg ser det som meget afgørende, at Libyen bliver i stand til at tage vare på egen sikkerhed”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Danmark er af briterne blevet spurgt, om de vil være med i projektet, hvor der skal trænes cirka 2000 libyske infanterister. Projektet er efterspurgt af libyerne selv.

”Fra dansk side har vi tidligere tilkendegivet, at vi har interesse i at støtte reformer af sikkerhedssektoren i Libyen. Det er derfor vigtigt, at vi viser, at vores engagement i Libyen er seriøst. Libyen er fortsat meget ustabilt, og der er et udtalt behov for støtte til reform af sikkerhedssektoren bl.a. så de kan få håndteret de mange personer tilknyttet militserne i landet”, siger Nicolai Wammen.

Udover træningsbidraget fra Storbritannien og Danmark, kommer støtten til den libyske sikkerhedssektor bl.a. fra USA, Frankrig, Italien, Tyskland samt FN, NATO og EU.

”Efter Gadafi-regimets fald er det vigtigt, at vi fra international side hjælper libyerne med at skabe sikkerhed i landet. Det danske træningsbidrag vil være et godt og solidt bidrag, der ligger i god forlængelse af den danske Libyen-strategi fra 2012”, siger Nicolai Wammen og tilføjer:

”Hvis forudsætningerne er til stede, vil bidraget også kunne åbne op for et bredere sikkerhedsmæssigt samarbejde med Libyen på en række områder fx våbenkontrol, træning af den libyske flåde og udvikling af et ”hjemmeværn””.