[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen, Forsvarskommandoen

Selvom hver af de 25 militære installationer indeholder en unik fortælling fra totalforsvaret under Den Kolde Krig, bliver der dog ikke tale om decideret fredning. Kulturstyrelsen vil derimod  gå i dialog med ejere og lokale myndigheder for at få anlægene bevaret for eftertiden.

På listen er alt fra brændstofdepoter, over beskyttelsesrum til de store kystforsvarsinstallitioner og forter. Tilsammen giver de et indblik i en anden tid, hvor Danmark altid var beredt på krig med et stort mobiliseringsforsvar, der havde planer for alle mulige og umulige scenarier.

25 lyder måske af meget, men der er ialt 1.400 statslige anlæg med ikke mindre end 18.000 bygninger på den store liste, kulturstyrelsen har valgt fra, så de udvalgte er noget helt særligt.

Du kan også læse mere på kulturstyrelsens hjemmeside her.