[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemførte primo 2012 en undersøgelse, der viste, at der kunne opnås en effektivisering af søværnets operative logistik.

Effektiviseringen sker ved en samling af opgaveløsningen ved færre ansvarlige myndigheder, og det vil betyde en reduktion i personelstyrken.

Den foreløbige prognose vedrørende de personelmæssige tilpasninger viser, at der kan blive tale om nedlæggelse af op til 45 stillinger fordelt med 23 i Frederikshavn og 22 i Korsør samt overførsel af to stillinger til Hjemmeværnskommandoen.

Da enkelte stillinger er ubesatte, er det forventningen, at der vil blive nedlagt 43 besatte stillinger.

Stillingsnedlæggelserne effektueres i 2013, idet partshøringer udleveres 29. august 2013 og afskedigelserne foretages 26. september 2013.