[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen.

Sensommervejret er perfekt på hærens officersuddannelses 300 års fødselsdag. Ifølge chefen for Hærens Officersskole oberst Eigil Schjønning har fødselaren gjort sig fortjent til det gode vejr.

- Danske officerer har aldrig været bedre. Danske officerer og kadetter har aldrig været mere efterspurgte ude i verden, sagde han i sin tale.


H.K.H. Prins Joachim og chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Per Ludvigsen var blandt gæsterne ved fødselsdagsparaden.

Fødselsdagen blev fejret med en parade i slotsgården på Hærens Officersskole på Frederiksberg. Den Kongelige Livgardes Musikkorps leverede musikken til paraden, som bestod af kadetterne fra hold Jessen og Bennike, skolens ansatte, eleverne på videreuddannelsestrin I samt repræsentanter fra Norge og Tyskland. H.K.H. Prins Joachim og chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Per Ludvigsen var blandt de mange gæster, der overværede paraden.

Efter skolechefens tale lagde H.K.H. Prins Joachim tre kranse ved skolens mindesmærker for faldne i Anden Verdenskrig og internationale missioner. Til sidst spillede musikerne fra Livgardens Musikkorps "The bravest of the brave", hvorefter gæsterne tog plads i slotskirken til mindegudstjeneste.


Livgardens Musikkorps spillede til paraden.

Ud over festlighederne i dag fejrer hærens officersskole også jubilæet med udgivelsen af bogen ”Hærofficerer i 300 år”. Bogen er ikke en gængs jubilæumsbog med billeder af alle skolechefer igennem tiderne og beskrivelser af ombygninger på skolen, men har en mere temaorienteret og til tider kritisk syn på officerskorpsets historie.


Chefen for Hærens Officersskole oberst Eigil Schjønning.


De tyske deltagere i paraden. Tidligere i historien havde officersskolen både norske og slesvig-holstenske kadetter, derfor var norske og tyske soldater repræsenteret ved paraden.