[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Esbern Snare har siden skibets afgang fra Danmark den 21. september været beskæftiget i NATO´s antipiraterioperation Ocean Shield. Efter en succesfuld indsats er fokus nu fuldstændig ændret, idet Esbern Snare – såfremt Folketinget beslutter det – fra midten af december skal være kommandoskib for den danske maritime stab, der skal lede den dansk-norske indsats med at transportere de kemiske kampstoffer ud af Syrien.

Foruden rollen som kommandoskib skal Esbern Snare beskytte transportskibene mod enhver trussel, således, at den delikate last kommer frem til sit bestemmelsessted for at blive endeligt destrueret. Foruden Esbern Snares faste besætning tilføres en række specialister fra blandt andet Søværnets Frømandskorps, Hærens CBRN Kompagni, Beredskabsstyrelsen m.v.

Ud over at klargøre stabsfaciliteter har Esbern Snare brugt forlægningen fra Det Indiske Ocean til Det østlige Middelhav på at klargøre skibets CBRN beredskab (Chemical, Biological, Radiologic, Nuclear).

Esbern Snare er udrustet med avancerede systemer som kan detektere kemiske kampstoffer i den omkringliggende luft og skibet kan herefter træffe de nødvendige foranstaltninger. Forekommer der er kontaminering vil skibet typisk lukke fuldstændig gastæt og skabe overtryk således ingen gasarter kan slippe ind. Herudover aktiveres prewetteing-systemet (vanddyser monteret over hele skibet) for at indhylle hele skibet i vandtåge og skylle giftige stoffer væk.

Esbern Snare har med hjælp fra CBRN-eksperter fra flyvevåbnet og søværnet trænet hele besætningen i brug af personligt beskyttelsesudstyr, rensning af skib og materiel samt anvendelse af CBRN-førstehjælp. Skibets hospital, boardinghold, havaripersonel og resterende besætning er efter den intense træning godt rustet til klar til at løfte den nye opgave, og håndtere enhver tænkelig situation.


Personer renses trinvis inden adgang til citadellet (de dele af skibet som er under konstant overtryk). Personer afklædes og renses med gaspudder. Foto: Kim Hansen