[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen

Danmark, Norge, Sverige og Finland er blevet enige om at lave et pilotprojekt, der går ud på at oprette en fælles uddannelse for specialoperationsstyrkernes sanitetsfolk. Uddannelsen skal vare 20 uger, og kurset er designet til at optage 16 elever fra fire lande. Når de har været igennem kursusforløbet, kan sanitetsfolkene hjælpe skadede kammerater med sanitetsfaglig behandling. Det gælder både, hvis et uheld sker i 25 graders kulde nord for polarcirklen eller i en subtropisk regnskov. Forsvarsminister Nick Hækkerup har netop været til møde i det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO, og det er her aftalen er faldet på plads.

I Forsvarskommandoens element for specialoperationer er de glade for det fællesnordiske initiativ.
- Set fra danske specialoperationsstyrkers side er den væsentligste fordel ved det nye kursus, at vi får sanitetsfolk med et højere uddannelsesniveau end hidtil. Vores sanitetsfolk kommer til at bruge langt kortere tid end på det kludetæppe af forskellige kurser, vi hidtil har brugt, eller de lange amerikanske kurser, der er alternativet til den nordiske model, siger major Carsten Fugleholm fra Forsvarskommandoen.

Smart Defence
NATO’s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen har opfordret medlemslandene til at spare penge ved at lave fælles initiativer i en tid, hvor mange forsvarsbudgetter skrumper. Det kaldes Smart Defence, når flere lande går sammen om at udnytte ressourcerne bedre. Den fælles nordiske sanitetsinitiativ er et eksempel på dette.

De nordiske lande har tidligere indgået et samarbejde omkring en fælles pulje af troppetransportfly.