[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
 
Forsvarsforliget sidste år udløser en række besparelser i hele forsvaret. Blandt andet en reduktion af antallet af medarbejdere på omkring 10 procent.
Reduktionen forventes bredt i forsvaret og både militære, civile, chef og medarbejder stillinger nedlægges.
 
Målsætningen er, at antallet af chefstillinger skal reduceres proportionalt med øvrige personalekategorier. Det betyder, at omkring 50 militære og civile chefstillinger nedlægges, hvilket svarer til godt 10 procent af det samlede antal. Der er allerede reduceret enkelte chefstillinger ved Forsvarsstaben, ligesom der er omklassificeret et antal chefstillinger som følge af reorganiseringen af HR området.
 
Forsvaret arbejder på at optimere de kommende strukturer. Der er dog ikke nødvendigvis en ligelig sammenhæng mellem reduktionen i den samlede medarbejderstruktur og reduktionen i chefstrukturen ved de enkelte myndigheder. Det skyldes, at ansvars- og beslutningskompetence kan variere fra en operativ afdeling med mange ansatte til en afdeling eller sektion i Forsvarskommandoen med mange akademikere og stor beslutningskompetence.