[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De er som en tidslomme, de tre gamle isbrydere. Fornemmelsen af historiens bølgeslag begynder allerede ved trappen eller på sømandssprog, lejderne, og fortsætter i messerne med de mørke træpaneler og telefonboksen på gangen.

Men nu er det slut. Folketinget vedtog i november 2012 et lovforslag om, at isbrydning i fremtiden skal udliciteres til private firmaer. Derfor er isbryderne sat til salg. Ved fredagens kommandostrygning sagde chefen tak til de mange, der gennem årene trofast har tjent om bord og holdt skibene klar til indsats.

På trods af 15 isvintre de sidste 100 år er ingen af dem faldet i søværnets regeringstid over Bjørnebanden. I 2006 var Danbjørn dog lejet ud til Sverige for at bryde is i Østersøen.

Kort fortalt kom Bjørnebanden til Flådestation Frederikshavn i 1965, da Isbjørn og Danbjørn var nye. De to nye isbrydere var så meget større end de gamle, at det tidligere sommerhi i Kalkbrænderihavnen i København ikke kunne rumme dem. I 2000 overgik de helt til søværnet, hvor de i en periode indgik i 1. Eskadre og siden i OPLOG Frederikshavn.

Interessen for at købe skibene og drive dem videre er så stor, at der sandsynligvis vil være liv i en eller flere af bjørnene en tid endnu.