[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen, Kommunikationsafdelingen Forsvarskommandoen

Det bliver dog ikke den store dramatiske flytning, da de få enheder, der i dag ligger inde i selve bymidten, flytter ud til Ryes Kaserne udenfor voldene, hvor størstedelen af regimentet allerede befinder sig.

Den nuværende Bülows Kaserne blev opført fra 1934-40, der hvor Østervolds kaserne før havde ligget siden 1860. Kaserne er måske et flot ord, for det var tidligere mere en ekscerplads og træningsfacilitet, mens soldaterne var indkvarteret privat hos byens indbyggere.

Første rigtige kaserne
Bülows kaserne var derfor byens første rigtige kaserne, og samtidig med opførelsen af den, overtog kommunen også citadellet fra forsvaret. Kasernen var hjemsted for soldaterne ved Kongens Jydske Fodregiment.

Under krigen flyttede tyskerne ind, mens de danske enheder blev forvist til Sjælland og Fyn, indtil de blev interneret i august 1943.

Efter krigen fortsatte Bülows Kaserne med at være infanterikaserne for fodregimentet, og i 1960'erne lå også Jyske Divisions hovedkvarter her.
Samtidig udvidede forsvaret kasernefaciliteterne i Fredericia med Ryes Kaserne udenfor voldene og tættere på øvelsesterrænet.

Kun Ryes kaserne tilbage
I 1990 blev fodregimentet nedlagt, og Sjællandske og Jyske Telegrafregiment blev året forinden samlet til Telegrafregimentet og fordelt på de to kaserner i Fredericia. Der har de været indtil nu, men fremover må de nøjes med Ryes Kaserne og kasernen i Haderslev.

Bülows Kaserne er opkaldt efter generalløjtnant Frederik Von Bülow, der var øverstkommanderende under udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849, der var et af Treårskrigens store slag.