[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der er tale om effektiviseringer på HR-området, der bl.a. omfatter:
• Retten til arbejdsgiverbetalt idræt ophører
• Lønudgifter til over-/merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser nedbringes
• De særlige fastholdelses tiltag (operation bedre hverdag) ophører
• Målretning af forsvarets HR-administration
• Udfasning af forsvarets sundhedsydelser

Effektiviseringerne af driften medfører stillingsnedlæggelser i 2013 svarende til 126 fuldtidsstillinger ud af samlet 1.656 stillinger ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Stillingerne er fordelt over hele landet.
Det gennemføres ved effektivisering af de centrale enheder i Hjørring (30) og de mindre, lokale enheder (96) spredt over hele landet fordelt således:

Sjælland:
 Jægerspris   3
 Storkøbenhavn  29
 Slagelse   1
Jylland:
 Borris   9
 Fredericia  1
 Frederikshavn  3
 Haderslev   1
 Holstebro   3
 Karup   10
 Nymindegab   2
 Oksbøl   8
 Skive   4
 Skrydstrup   6
 Sønderborg  1
 Varde   4
 Aalborg   11

Stillingsnedlæggelserne forventes at medføre afskedigelser. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste vil naturligvis søge at omplacere medarbejdere og herefter udnytte naturlig afgang samt indgå aftaler om frivillig fratræden. Afskedigelse af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres mv., forventes iværksat med udgangen af juni måned i år.