[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at man ved at centralisere forsvarets forsynings-, depot- og distributionsstruktur kan drive området mere effektivt.

Det betyder, at forsvaret ændrer den nuværende opdeling af strategisk og operativ logistik, så depoter, lagre og forsyningsstøtte fra bl.a. den operative struktur sammenlægges med de værnsfælles kapaciteter i rammen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution. Dette medfører blandt andet, at hærens nationale støttedepot i Vordingborg sammenlægges med Forsvarets Materieltjenestes depot i Skrydstrup, ligesom et antal mindre depoter i Danmark samles henholdsvis afvikles.

Effektiviseringen af området betyder, at antallet af medarbejdere reduceres samt flytning af en række stillinger ved 28 tjenestesteder i hele landet. Det er forventningen, at der bliver tale om at nedlægge 77 stillinger, men da en række af de stillinger, som nedlægges er ubesatte, ligesom nogle medarbejdere har ønsket frivilligt at fratræde deres stilling, vurderes det, at der vil blive tale om at afskedige i størrelsesordenen 40 medarbejdere.

I Vordingborg nedlægges 57 stillinger, i Frederikshavn 24 stillinger og i Korsør nedlægges 16 stillinger. Alle 6 stillinger nedlægges i Sønderborg, og der nedlægges 4 stillinger i Dejbjerg ved Skjern samt 6 stillinger i Vestbjerg ved Aalborg.

I Karup oprettes 26 stillinger.

Der oprettes endvidere 10 vikarstillinger, der som udgangspunkt placeres i Skrydstrup. Ved øvrige tjenestesteder er ændringerne relativt små.

Stillingsnedlæggelserne gennemføres i 2013 og 2014.

Forsvaret vil til efteråret undersøge, om der mulighed for at effektivisere forsvarets logistik yderligere. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere stillinger end de nævnte vil blive nedlagt. Undersøgelsen af denne anden fase iværksættes i efteråret 2013 og forventes at blive gennemført inden udgangen af 2015.