[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg Kommunikationsafdelingen

Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte fejres den 5. september for femte gang. Den nationale flagdag er dagen, hvor det officielle Danmark takker soldater, politibetjente, mandskab fra Beredskabsstyrelsen og andre, der i løbet af det seneste år har været udsendt for Danmark.

Det officielle arrangement på flagdagen finder sted i København med kransenedlæggelse ved Monumentet for Danmarks Udsendte på Kastellet, gudstjeneste i Holmens Kirke og parade og efterfølgende reception på Christiansborg.

Flagdagen fejres dog ikke kun i København. Over hele landet vil der traditionen tro være arrangementer til ære for de udsendte.

Forsvarskommandoen samler løbende al information om flagdagen på flagdagsportalen, som man kan få adgang til herfra siden. Oplysninger om arrangementer modtages meget gerne på mail: fko-kom206@mil.dk