[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarkommandoen

Som det eneste museum i Danmark kan FN Museet præsentere en komplet samling af de medaljer, som danske soldater kan modtage af Forsvarsministeren og Forsvaret. Helt unikt er, at samlingen indeholder Forsvarets Tapperhedskors, der kun er uddelt en gang. Også Den kgl. Belønningsmedalje i Guld med Krone, både fra H.M. Kong Frederik IX og H.M. Dronning Magrethe II, indgår i samlingen.

Medaljesamlingen er koblet op på FN Museets Æres Væg, der blev indviet sidste år. Den beskriver samtlige 49 danske soldater og politifolk, der er dekoreret for tapperhed for deres internationale tjeneste. Det er landets eneste komplette samling.FN Observatørmissionen i Sydsudan og Piratjagten ved Afrikas Horn (operation Ocean Shield) har nu fået plads på FN Museet.
FN i Sydsudan beskriver de14 observatørers i dagligdag, opgaverne, kulturen og geografien. Ocean Shield er en midlertidig opsætning, der går forud for en mere permanent udstilling, som ventes åbnet senere på året, med bl.a. effekter fra pi-raternes angreb på handelsskibe. Det er effekter, der er indsamlet som bevismateriale. Når retssagerne er afsluttet, kan sådanne effekter frigives til museumsbrug.

En anden nyhed er beskrivelsen af Ærkebiskop Makarios’ flugt under kuppet i Nicosia i 1974. Rekonstruktionen fortæller om flugten, flugtruten og sågar historien om et dansk FN-køretøj, der indgik i flugten. Albummet er skænket af Bent Agger fra Randers, der var adjudant for Force Commander for FN-styrken på Cypern.
-Der findes kun tre eksemplarer af rekonstruktionen, og vores er det eneste i Danmark, fortæller en stolt Per Amnitzbøll Rasmussen.

FN Museet har åbent dagligt fra 09.00 – 17.00 i hele sæsonen fra den 23. marts til udgangen af oktober.