[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen.

Det har naturligt affødt en del debat og henvendelser fra medierne, som ønsker forsvarschef general Peter Bartrams stillingtagen og holdning til forslaget om en ny forsvarslov.

- Der er tale om en politisk proces og behandling af forslaget om en ny forsvarslov. Det vil derfor hverken være rigtigt eller passende af mig, at kommentere dette, siger forsvarschef general Peter Bartram Behandlingen af forslaget om en ny forsvarslov skal først igennem en 2. og 3. behandling i Folketinget, før de politiske forhandlinger kan indledes og en eventuelt ny forsvarslov kan endeligt vedtages.

- Jeg er glad for, at forsvarschefembedet i lovudkastet stadig har direkte adgang til forsvarsministeren.
Forsvarets øverste ledelse kan sammensættes på mange måder, men i sidste ende er forsvarets indretning og organisering en politisk afgørelse, hvilket jeg fuldt ud respekterer, siger forsvarschefen

Læs Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. her