[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kamppause initiativerne bliver afløst af en national, koordineret og professionel rådgivningsindsats, der ikke er kommet på plads før nu.

Af Kim Vibe Michelsen, Forsvarskommandoen

Tilbage i 2009 og 2010 begyndte der at komme mange sårede hjem fra Helmand i Afghanistan. Langt flere sårede end på noget tidspunkt i Danmarkshistorien siden 1864. På det tidspunkt eksisterede der ikke et fuldt koordineret nationalt system i Danmark, der var helt klar til at håndtere alle de særlige problemer, sårede krigsveteraner døjer med. Især ikke når der kom så mange samtidigt. Hæren stod derfor med et akut problem.

Den umiddelbare løsning var kamppause kompagnierne, hvor lokale ildsjæle ved hærens regimenter med hjælp fra det professionelle behandlersystem gjorde et kæmpe stykke arbejde for soldater med forskellige fysiske og psykiske skader.

- Hærens regimenter har i en periode udført et stort arbejde for skadede soldater, der har været placeret i kamppausestrukturen, men det har hele tiden været tænkt som en midlertidig løsning, siger oberstløjtnant Kristian Malver, der er personelstrategisk sektionschef i Forsvarskommandoen.

Nyt nationalt beredskab
Samtidig begyndte forsvaret at opbygge et nationalt beredskab til at håndtere sårede veteraner. Et beredskab der skulle sikre, at veteranerne fik en individuel og professionel støtte gennem hele deres forløb. Det beredskab er i form af Veterancenteret nu klar til løfte opgaven, og derfor overtager det indenfor de næste par måneder ansvaret fra de lokale kamppauseinitiativer til gavn for veteranerne.

Fordelene er mange. Kompetencen og erfaringer er samlet et sted, hvor der både er job- og uddannelsesvejledere, socialrådgivere og psykologer med speciale i håndtering af sårede soldater. Samtidig skal veteranerne og de pårørende kun henvende sig et sted i systemet med deres sag under hele soldatens rehabiliteringsforløb.

- Med den nye organisering af arbejdet sikrer forsvaret, at der bliver draget professionel omsorg for veteraner, der har pådraget sig varige skader som følge af udsendelse i internationale operationer, siger Kristian Malver.

Glidende overgang
Beslutningen om at nedlægge kamppausestrukturen er ikke alle steder blevet lige positivt modtaget. Veteranerne, der står i den, vil først blive overført til Veterancenteret i løbet af de næste par måneder, og flere har været utrygge overfor den kommende ændring af deres hverdag. Kristian Malver forsikrer dog om, at processen kommer til at forløbe med mindst mulig gene for den enkelte veteran.

- Det må anerkendes, at det for den enkelte veteran i Kamppausekompagniet lige nu kan være svært at se fordelene. De har været tilfredse med forholdene og kan have svært ved at forholde sig til den nye måde at gøre tingene på. Vi forsøger dog alt, hvad vi kan, gennem samarbejde mellem de forskellige myndigheder at finde løsninger, der kan sikre en glidende overgang til mindst mulig gene for veteranerne, siger han.