[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En udsendelse på DR2 den 21. oktober beskylder Forsvaret for bevidst at have fortiet og løjet om eksistensen af et videobånd fra operation ”Green Desert” i Irak.  Forsvaret vedstår, at oplysningen om, at der ikke blev filmet under operationen, viste sig at være fejlagtig, men tager afstand fra beskyldningen om at have løjet.

I en dokumentarudsendelse om ”whistleblowers” på DR2 den 21. oktober  hævdes det, at Forsvarets ledelse bevidst har fortiet og løjet om eksistensen af videooptagelser i forbindelse med Operation Green Desert i Irak i 2004.

Dette er imidlertid ikke korrekt. Som en redegørelse senere har vist, havde Forsvaret ikke kendskab til, at der fandtes videooptagelser fra Green Desert, før de blev vist på en pressekonference i oktober 2012. Derfor har Forsvaret også tidligere oplyst, at der ikke blev optaget video under operation Green Desert. Den oplysning har altså efterfølgende vist sig at være fejlagtig.

Forsvarschef general Peter Bartram udtaler:

-Der er ingen tvivl om, at Forsvaret har svaret forkert i forhold til om der fandtes optagelse af video under operation ”Green Desert” i Irak i 2004, hvilket selvfølgelig er beklageligt. Men når det er sagt, så er det vigtigt for mig at tage afstand fra beskyldningerne om, at Forsvaret bevidst har løjet eller fortiet oplysninger, som DR2 programmet hævder. Vi har svaret i overensstemmelse med det grundlag, som vi var i besiddelse af. Der er en verden til forskel på at svare forkert og så bevidst at lyve eller fortie vigtige oplysninger.

Om redegørelsen
Efter offentliggørelsen af videobåndet udarbejdede Forsvaret en undersøgelse, der afdækkede grundlaget for de forkerte svar. Undersøgelsen mundede ud i en redegørelse, som blev afleveret til forsvarsministeren i maj 2013.

Af redegørelsen fremgår det, at Forsvaret ikke bevidst har tilbageholdt oplysninger om eksistensen af videooptagelser fra operationen.

Redegørelsen om operation Green Desert kan læses her.