[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Carsten Randers, journalist, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har netop gjort magasinet "Forsvaret og naturen" tilgængeligt i en iPad-version, så det gratis er tilgængeligt til både iPad, andre tablets og som digitalt e-magasin.

I iPad-versionen tager FBE et stort skridt i retning af en helt ny måde at opleve digitale magasiner på. Magasinet kan læses horisontalt eller vertikalt, uden den grafiske fremstilling bliver forskubbet. Pop-up billedtekster, billedgallerier og understøttende videoer bryder de traditionelle oplevelser med digitale medier.

Ud over en lang række interessante artikler, så er de digitale versioner krydret med et rigt foto- og videomateriale af naturfotografen Michael Sand og links til de nydesignede drifts- og plejeplaner for Forsvarets terræner. Artiklerne omhandler samspillet mellem militær anvendelse og landskabsudvikling. Eksempelvis om sprængning af træer til gavn for både soldater og natur, afgræsning med kødkvæg i øvelsesterræner, hedeafbrændinger og jagt på Forsvarets øvelsesterræner. Magasinet er sendt til myndigheder i Forsvaret og eksterne interessenter.

”Forsvaret og naturen” er produceret i forlængelse af Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015. Her har FBE forpligtiget sig til hvert år at udgive en samlet publikation om naturbeskyttelsesindsatsen.

Du kan hente iPad-versionen her, eller ved at søge på ”FBE Natur” i App Store. Versionen til andre tablets og e-magasinet kan du hente her.