[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvarets Materieltjeneste tilpasser sin stab som følge af færre lønmidler. Samtidigt oprettes indkøbsfunktion og staben effektiviseres ved samling af enheder og kompetencer, der har løst beslægtede opgaver, skarpere prioritering af opgaverne, samt samling og strømlining af koordinerede stabsfunktioner og beslutningskompetencer.

Omorganiseringen medfører, at der vil blive tale om nedlæggelse af 47 stillinger ved staben i Forsvarets Materieltjeneste i Ballerup, hvoraf 6 er ubesatte. Af de 41 resterende stillinger fratræder 16 medarbejdere ved frivillig fratræden, 19 civile medarbejdere forventes afskediget, og de resterende seks militære medarbejdere forsøges omplaceret andre steder i forsvaret.

Tilpasningen medfører en reduktion af chefgruppen med to lønramme 37 stillinger.

Afskedigelse af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres m.v., forventes på det foreliggende grundlag at kunne ske fra udgangen af juni 2013.