[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af major Morten Kjelmann, Hærens Officersskole.

Hærens Officersskoles samlede stab og lærerkollegie var tidlig morgen den 14. marts 2013 indkaldt til en ekstraordinær til- og afgangsreception i Marskalsstuen. Alle ventede på, at skolechefen skulle komme og, på vanlig vis, byde nye medarbejdere på skolen velkommen. I stedet trådte general Agner Rokos ind og bad kaptajn Mads Jelbert Mikkelsen træde frem for at modtage Forsvarets medalje for fortjenstfuld indsats. Generalen læste motivationen op med følgende tekst:

-Midlertidig udnævnt major Mads Jelbert Mikkelsen har ydet en for Forsvaret værdi-fuld indsats som kompagnichef i Afghanistan i perioden FEB-AUG 2012. Majoren har under udsendelsen skabt forudsætningerne for, at de afghanske styrker kan over-tage ansvaret og opgaven i området, herunder har han gennem sin indsats højnet kapaciteten og selvtilliden ved de afghanske enheder. Dette har givet udslag i, at de afghanske enheder bl.a. nu gennemfører selvstændige patruljer.
Majoren beskrives som blandt de bedste majorer i sammenhængen til trods for, at han er midlertidig udnævnt, og han har opnået bred anerkendelse og respekt både blandt danske, afghanske og britiske enheder.Forsvarets Medalje tildeles militært og civilt personel, der har udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats uden for kongeriget Danmarks grænser. Den blev indstiftet i 1991.

Motivationen blev efterfulgt af en stående applaus og tør Cremant.

-Jeg synes, at det var en god udsendelse, jeg havde med min enhed i Afghanistan. Udsendelsen gav mening, og jeg er meget stolt over, hvad vi sammen opnåede dernede. Det der gav mening var, at vi kendte opgaven, da vi landede i missionsområdet, og da kompagniet i august 2012 igen forlod Afghanistan, var opgaven løst. De afghanske enheder havde overtaget det meste af ansvaret i det tildelte område, sagde Mads Mikkelsen som var meget overrasket over at få tildelt medaljen.

- Den havde jeg ikke set komme, udbrød den smilende kaptajn Mads Mikkelsen afslutningsvis med et stolt og tilfredst glimt i øjet, inden han sammen med generalen og skolechefen blev fotograferet i Mindehallen.

Se indslag med kaptajn Mads Mikkelsen i Afghanistan