[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
 
Implementeringen af forsvarsforliget medfører nedlæggelse af stillinger ved Forsvarsakademiet. Der er tale om effektiviseringer på HR-området, der blandt andet omfatter:
 
•      Retten til arbejdsgiverbetalt idræt ophører.
•      Lønudgifter til over-/merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser nedbringes.
•      De særlige fastholdelses tiltag (operation bedre hverdag) ophører.
•      Målretning af forsvarets HR-administration.
•      Udfasning af forsvarets sundhedsydelser.
 
Effektiviseringerne af driften medfører nedlæggelse af 10 stillinger ved Forsvarsakademiet i København i 2013, og at der overføres fire stillinger til Forsvarets Personeltjeneste som følge af målretning af forsvarets HR-administration. 

Samlet er 2 stillinger for nuværende besat. Disse stillingsnedlæggelser forventes at medføre afskedigelser. Stillingerne nedlægges fra april 2013.
 
Forsvaret vil i første omgang søge at omplacere medarbejdere og herefter udnytte naturlig afgang samt indgå aftaler om frivillig fratræden.