[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 18. oktober 2012 blev der offentliggjort en videooptagelse fra operation Green Desert i Irak i 2004. Optagelsen viser bl.a. danske soldater, som overværer irakiske sikkerhedsstyrkers deltagelse i en operation i det danske kontingents område. Den offentliggjorte videooptagelse er optaget under operationen. Forsvaret har imidlertid tidligere givet svar, hvoraf det er fremgået, at der ikke blev optaget video under operation Green Desert.

På den baggrund iværksatte forsvarschefen en undersøgelse, som skulle afdække grundlaget for de svar, som forsvaret tidligere har givet om videooptagelser under Operation Green Desert.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og forsvarschefen har på baggrund af undersøgelsen afleveret en redegørelse til forsvarsministeren.

Om redegørelsen siger forsvarschef general Peter Bartram:

”Det er afgørende for mig, at man kan have tillid til de oplysninger, som forsvaret giver. Det er derfor beklageligt, at forsvaret har givet unøjagtige svar. Men redegørelsen giver mig imidlertid ikke anledning til at tro, at der bevidst er blevet tilbageholdt eller givet mangelfulde informationer om videooptagelser fra operation Green Desert.”

Undersøgelsen har blandt andet klarlagt følgende:

* Der er ikke fundet dokumentation for, at enhedens chef var vidende om brug af videooptagelse eller fik forevist den videooptagelse, der blev offentliggjort i oktober 2012. Der er heller ikke fremkommet dokumentation for, at den efterfølgende blev anvendt ved enheden eller hjemsendt til myndigheder i Danmark.

* Enhedens egne bestemmelser beskrev muligheden for at optage video under operationer. Der er imidlertid ikke identificeret planer eller lignende for optagelse af video i forbindelse med operation Green Desert.

* Den danske enhed (DANCON/Irak, hold 4) rådede over bl.a. Combat Camera-udstyr, ligesom nogle af DANCON’s enheder var uddannet i at kunne etablere Combat Camera Teams. Sådanne hold var ikke fast opstillede, men kunne sammensættes ad hoc.

Anvendelse af foto-, video og lydoptagelser er i dag vigtig i forbindelse med flere aspekter af forsvarets operative virksomhed, og sådanne optagelser er i stigende grad blevet en integreret del af forsvarets operationer. Forsvaret har løbende siden 2004 udviklet bestemmelser for anvendelse af sådanne optagelser under operationer.

”Jeg finder ikke anledning til at tro, at nogen bevidst har forholdt oplysninger i de svar, der er givet. Men det er beklagelig, at forsvaret har afgivet svar, der ikke var nøjagtige. Det er vigtigt, at vi sikrer de bedst mulige vilkår for, at alle i forsvaret kan medvirke til at sikre, at betydende forhold erkendes, rapporteres og arkiveres. Det er vigtigt for at understøtte den fornemme indsats, vores soldater leverer i verdens brændpunkter,” siger forsvarschefen.

Læs forsvarschefens redegørelse til Forsvarsministeriet