[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forleden drog forsvarschef, general Peter Bartram sydøstover for at besøge den danske fregat Iver Huitfeldt, der deltager i Operation Ocean Shield  i farvandet ud for Afrikas Horn. Og forsvarschefen var imponeret over både skibet og besætningen.

- Det var rart, at møde besætningen i deres rette element. Jeg blev imponeret over skibet samt ikke mindst det engagement og den professionalisme, der prægede hele besætningens tilgang til den opgave, som de er sat til at løse, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Forleden fik fire pirater, som blev tilbageholdt af støtteskibet Absalon sidste år, lange fængselsdomme i forbindelse med en retssag på Seychellerne. Samtidig har der i løbet af det seneste år været et markant fald i antal piratangreb og kapringer. Begge dele viser i følge forsvarschefen, at indsatsen virker og at den danske deltagelse i operationen nytter.

- Der er ingen ingen tvivl om, at besætningen løser en vigtig opgave, og at de gør en forskel. Det gælder både kampen for at forhindre pirateri, men det gælder også støtten til kapacitetsopbyning, hvilket den netop overståede multilaterale flådeøvelse på Seychellerne er et konkret eksempel på.