[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

I forbindelse med indgåelsen af Aftale på forsvarsområdet 2013 – 2017 blev det fra politisk side besluttet, at forsvarschefen  inden udgangen af marts 2013 skulle udarbejde en indstilling om etablissementsmæssige ændringer på forsvarets og hjemmeværnets område.
 
I forbindelse med afleveringen af etablissementsindstillingen, udtaler forsvarschef general Peter Bartram:
 
- Jeg har nu afleveret min indstilling til Forsvarsministeriet, og den vil indgå i den videre politiske proces.
 
- Min indstilling medtager alene militærfaglige forhold. Jeg og mine medarbejdere må derfor forvente, at andre aspekter vil indgå i den endelige politiske beslutning, hvorfor resultatet kan blive anderledes end det indstillede.