[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Hvor bomberydderne normalt kører ud fra centrene 1-3 gange om måneden for at uskadeliggøre en formodet IED, har de i juni været ude at køre hver dag. 

- Frømandskorpsets EODere og Hjemmeværnets rydningsassistenter tager jo til dagligt de fleste kørsler, da de har ansvaret for henholdsvis konventionel ammunition og fyrværkeri, fortæller den vagthavende i Ammunitionsrydningstjenesten, seniorsergent Ole Peter Wittroch Jespersen.

-Ventetid i centrene kan jo være enerverende i længden, så det har været rigtig tilfredsstillende for mandskabet at rulle ud på vagterne.

Politiets frit lejde stoppede mandag den 1. juli. Og selv på den sidste dag var der indleveret gamle håndgranater fra 2.verdenskrig og ammunition.
En skønsmæssig vurdering af månedens døgnrapporter  viser, at politistationerne har haft besøg godt 120 gange. 

Noget af det indleverede er samlet til senere bortsprængning, mens andet er borskaffet straks.

Læs også: Gamle håndgranater vælter ind