[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I 2011 offentliggjorde den daværende regering en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Et af initiativerne var en systematisk undersøgelse af forekomsten af PCB i den danske bygningsmasse og af, hvilke koncentrationer af PCB, der forekommer i byggematerialer og indeluft. Sammenhængen mellem PCB i materialer og i indeluften skulle ligeledes undersøges. Energistyrelsen fik til opgave at lave denne undersøgelse. Forsvaret, som har en væsentligt del af statens bygninger, samarbejder med energistyrelsen i denne undersøgelse, hvilket indebærer samarbejde om analyse, handleplan og tekniske og faglig assistance. Både Energistyrelsen og Forsvaret benytter de anerkendte rådgivningsfirmaer Groentmij og COWI.

I Forsvarets undersøgelse er der udvalgt en repræsentativ stikprøve af bygninger fra den periode, hvor PCB blev benyttet i dansk byggeri (1950-1977). Ca. 300 bygninger er undersøgt, og i to er der konstateret et forhøjet PCB-niveau i indeluften. PCB-niveauet i bygningerne befinder sig dog i den lavere ende af Arbejdstilsynets aktionsskala for PCB i indeluften.

Forsvaret forholder sig i analysen af resultaterne og planlægningen af afhjælpende tiltag til Arbejdstilsynets aktionsskala for PCB. Den baserer sig på, at man passer et fuldtidsarbejde i den pågældende bygning. Ifølge Arbejdstilsynets anbefalinger, er det ikke forbundet med akut sundhedsmæssig risiko at opholde sig i de to bygninger, og afhjælpning skal ske inden for en to-årig periode.

Forsvaret er sammen med rådgivningsfirmaerne på området i gang med at lægge planer for afhjælpning i de to berørte bygninger. Den første bygning inspiceres 30. september med henblik på at afdække konkrete tiltag for at reducere PCB-niveauet i indeluften.

Forsvaret sætter snarest gang i en undersøgelse af bygninger, der ikke indgik i
undersøgelsens stikprøve, men som har karakteristika, der minder om de to bygninger i stikprøven, hvor man har målt et forhøjet niveau af PCB.

Fakta om PCB
PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift. PCB har i Danmark været anvendt i en række forskellige byggematerialer, så som fugemasse, maling, lim i termoruder og gulvmasse i perioden 1950-1977. Mennesker kan optage PCB gennem kost, ved berøring eller indånding. Den største kilde til PCB i kroppen er kosten. PCB formodes ikke at forårsage akut sygdom, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter.

Læs mere på www.pcb-guiden.dk