[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen.

De gamle våben fra Anden Verdenskrig er kommet frem fra gemmerne i forbindelse med Rigspolitiets frit lejde-kampagne for ulovlige våben, der kører fra 1. juni til 1. juli.  Når politiet får potentielt farlige genstande indleveret, henvender de sig til forsvarets ammunitionsrydningstjeneste.

- Af de 26 opgaver, vi havde i sidste uge, var 15 relateret til frit lejde. Det er især ting fra krigens tid. For eksempel gamle håndgranater, siger seniorsergent Mick Brund Steenkjær fra Ammunitionsrydningstjenesten.

Selv om kampagnen fører til mange køreture for ammunitionsrydderne lige nu, kan det spare dem for mange opgaver i fremtiden.

- Når vi får våbnene indleveret i forbindelse med frit lejde, slipper vi for at de senere dukker op i dødsboer, siger Mick Brund Steenkjær.

De gamle våben kan stadig være farlige, hvis de kommer i hænderne på ukyndige og uforsigtige personer, der for eksempel kan komme til at pille ved splitten til håndgranaten, men for ammunitionsrydderne er der tale om rutinemæssige opgaver. 

Det har mest været Frømandskorpsets minører, der har taget sig af genstandene, som er blevet indleveret til politiet i forbindelse med frit lejde.

Ammunitionsrydderne foretrækker, at folk henvender sig telefonisk til Rigspolitiet om genstande som granater og eksplosivstoffer frem for at møde op med dem på politistationen. Så kan ammunitionsrydderne eventuelt uskadeliggøre eller afhente genstandene ved bopælen, og på den måde sparer man farlige situationer, der kan opstå når man flytter rundt på de gamle våben.

Man kan følge med i ammunitionsrydningstjenesten daglige opgaver via døgnrapporten på forsvaret.dk

Nye regler for luftbøsser
Anledningen til frit lejde-kampagnen er, at regler for luft- og fjedervåben er blevet skærpet. Nu skal luftbøsser og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm opbevares i et godkendt våbenskab, ellers vil man overtræde våbenloven.  Rigspolitiet har udvidet kampagnen til at omfatte alle ulovlige våben.

- Kampagnen kører videre hele måneden, og vi forventer flere opgaver end normalt også resten af tiden, siger Mick Brund Steenkjær.

Læs mere om Rigspolitiets kampagne her.