[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen har i foråret lavet en HR-måling om, hvor tilfredse Forsvarets ansatte er med det job, de har i forsvaret. De ansatte er blandt andet blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med kollegaer, hvad der motiverer dem, og hvad de mener om den information, de får fra ledelsen.

Samlet set viser HR-målingen, at forsvarets ansatte generelt er tilfredse med det arbejde og de arbejdsforhold, de har. Men målingen viser også, at forsvarets ansatte er bekymrede over forsvarets omdømme.

- Selv om Forsvarets ansatte oplever store forandringer i deres hverdag, viser målingen, at de ansatte over en bred kam er tilfredse med deres arbejde, og at de har tænkt sig at blive i Forsvaret indenfor de næste par år, siger Henrik Ryberg, der er chef for Personalestrategisk afdeling i Forsvarskommandoen.

Omdømme trækker ned
Han påpeger, at målingens resultat ligger på niveau med lignende undersøgelser på hele statens område. Men selvom der generelt er tilfredshed, er der variationer.

- De ansattes holdninger til de forskellige emner i målingen varierer. Mest tilfredse er de ansatte med kollegaer og arbejdsopgaver, mens oplevelsen af Forsvarets omdømme samt følelsen af retfærdighed i forbindelse med lønforhandlinger trækker ned, siger Henrik Ryberg og uddyber:
- Mange ansatte siger i målingen, at de er utilfredse med Forsvarets omdømme. De oplever ikke, at der er sammenhæng mellem det, de hører om Forsvaret i medierne, og det de oplever internt i Forsvaret.  

Opfølgning i gang
Flere nye tiltag skal hjælpe til med at rette op på de områder, der trækker ned af i HR-målingen.

- Den nye HR-model adresserer allerede en række af områderne. Eksempelvis vil Forsvaret i år tage hul på en ny lønstrategi, der betyder en øget decentralisering af lønforhandlingerne, således at lønforhandlingerne i højere grad lægges ud til den enkelte chef, siger Henrik Ryberg, der mener, at det vil kunne medvirke til at give en større tilfredshed på lønområdet.

Derudover har kommunikationsafdelingen i Forsvarskommandoen sat fokus på både at styrke Forsvarets omdømme og forbedre den interne kommunikation i den nye kommunikationsstrategi, der er på trapperne.

- Jeg er glad for, at vi allerede har taget fat på en række af de områder i HR-målingen, som halter. Sammen med denne måling har vi et godt grundlag til at komme videre med HR-arbejdet, siger Henrik Ryberg.

Det er planen at næste HR-måling kommer til at køre til efteråret. Resultaterne fra målinger skal blandt andet bruges til at finde ud af, hvor der bør sættes ind, og hvad man skal være særlig opmærksom på, når der ændres på overordnede HR og personaleforhold i forsvaret.

Læs hele HR-målingen
   
FAKTA:
HR-målingen er udarbejdet på baggrund af 1562 interview.
Interviewene er gennemført i perioden 8. marts til 17. april. 
Næste HR-måling bliver foretaget i efteråret 2013.