[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen.

Alt fungerer. Vi kan overvåge, kontrollere og koordinere luftrummet i et kæmpestort område i det nordlige Afghanistan, siger oberstløjtnant Claus Christiansen, der er chef for radarbidraget i Afghanistan.


Denne illustation viser omtrent det område, som radaren dækker.

Før det danske radarbidrag kom af sted, var der ingen permanent radardækning  i  området.  Opgaven blev lejlighedsvist løst af radarfly, de såkaldte AWACS.
- AWACS-flyene har deres begrænsninger. Flyene kan ikke være alle steder på en gang, og de kan ikke ligesom radaren være i luften i døgnets 24 timer, forklarer Claus Christiansen.

Radarbidraget består af 43 mand. 40 af dem befinder sig på den tyskledede flybase i Mazar-e Sharif, hvor den langtrækkende TPS 77 radar er opstillet. Tre soldater vedligeholder en mindre radar i Kunduz. Danskerne skulle egentligt trækkes hjem omkring 1. marts, men indsatsen er blevet forlænget i tre måneder. Det betyder at hold 4, som nu holder radaren kørerende, bliver afløst af hold 5, som bliver det sidste udsendte radarhold.


Soldaterne fra radarbidragets hold 4 vender snart hjem til Danmark Foto: Jakob Østerbye, Forsvarskommandoen.


Fin debut
Opgaven i det nordlige Afghanistan har været Air Control Wings hidtil største opgave på den internationale scene.
- For det første har vi bevist, at vores samlede kapacitet kan det, den er bygget til – altså at overvåge, koordinere og kontrollere et givet luftrum. Herudover har vi fået demonstreret, at vi er i stand til at operere i et kompliceret, multinationalt miljø under ofte udfordrende klimatiske betingelser.  Sidst, men ikke mindst, har vi vist, at Air Control Wing er i stand til at opretholde og understøtte et udsendt bidrag i en længere periode, siger en tilfreds Claus Christiansen.

Med NATO’s tilbagetrækning i 2014 vil den militære lufttrafik falde, da Afghanistan har et forholdsvist lille flyvevåben. Vores allierede er i gang med at uddanne afghanske flyveledere, som skal tage sig af den civile lufttrafik over Afghanistan.

Selve nedtagningen af den danske radar bliver udført af et særligt nedpakningshold. Det mest sensitive udstyr bliver fløjet direkte til Danmark. Resten af materiellet bliver fløjet til en af staterne på den arabiske halvø og sejlet hjem den resterende del af rejsen.