[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Luftoperationscenteret har udgjort et stort løft i flyvesikkerheden i den nordlige del af Afghanistan. Her havde der, indtil det danske bidrag kom 1.marts 2012, kun været en sporadisk radardækning leveret af NATOs AWACS-fly. Disse er meget dyre i drift og meget mere afhængige af vejret, end det danske luftoperationscenter.
 


Bidraget har bestået af i alt fem hold af ca. 43 mand, der har indgået i ISAFs luftoperationer i Afghanistan. Operatørerne har overvåget og kontrolleret et større tildelt luftrum således, at ISAF-styrkerne har kunnet få et detaljeret billede af luftrummet over det meste af det nordlige Afghanistan.Luftoperationscenteret har ydet over 10938,20 timers operativ tid, hvilket svarer til en oppetids-procent på 99,50 og haft over 69135 timers kontroltid.
I alt har 37.000 flyvende kapaciteter været i kontakt med GOTHAM, som luftoperationscenterets kaldesignal er, siden 1. marts 2012.

Holdene har været sammensat af medarbejdere fra Air Control Wing, der har hovedkvarter i Karup, men også består af en række enheder i henholdsvis Skagen, Skrydstrup, Bornholm og Kastrup. Endvidere har der været personel fra Flyvevåbnets Combat Support Wing med, og ved femte og sidste hold har der også været tre svenske operatører med.

Hold 5 kommer efter planen hjem til Flyvestation Karup den 6. juni klokken 07.55. Mere om hjemkomst og pressedeltagelse på flyvevåbnets hjemmeside.

Se videoreportage fra sidste holds arbejde i Gotham: