[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Som følge af aftale på Forsvarsområdet 2013 – 2017 vil Hæren implementere en ny struktur og organisation, der fortsat muliggør at kunne bidrage med kapaciteter til internationale operationer og indsatser i rammen af blandt andet FN og NATO.

Omdrejningspunktet vil fortsat være muligheden for at uddanne og opstille en fleksibelt sammensat styrke - på op til en bataljonskampgruppe - der kan udsendes i operationer udenfor Danmarks grænser i alle typer indsættelsesscenarier. Hæren indrettes således, at der kan opstilles tre bataljonskampgrupper baseret på primært fastansat personel med mulighed for at opstille yderligere tre bataljonskampgrupper ved iværksættelse af forøget rekruttering og uddannelse.

Hærens kapaciteter vil fortrinsvist forblive garnisoneret som i dag, men der gennemføres enkelte større justeringer. Blandt andet vil Hærens logistikkapaciteter blive samlet med udgangspunkt i Ålborg, idet en bataljon til opstilling af nationale støtteelementer dog forbliver i Vordingborg. Hærens ildstøttekapaciteter samles i Oksbøl under Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, mens Hærens efterretningskapaciteter forankres i Varde sammen med Hærens Sergentskole, der flytter fra Sønderborg Kaserne.

Derudover vil en række af Forsvarets værnsfælles kapaciteter blive forankret i Hærens struktur, hvor Hæren vil blive ansvarlig for at opstille bidrag til alle tre værn. Dette vil tillige blive afspejlet i navngivningen af disse udvalgte myndigheder. Dette gælder Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center, Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter samt Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter. Den samlede fortegnelse over og placering af Hærens myndigheder fremgår af figur 1.

Som resultat af tillægsaftalen til aftalen på Forsvarsområdet 2013 – 2017 rømmes Sønderborg kaserne fra medio 2014 og Bülows kaserne i Fredericia senest med udgangen af 2014.