[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Det forgangne år bød endnu engang på væsentlige nationale og internationale forandringer og udfordringer, der har påvirket hverdagen og efterladt mærkbare indtryk.

Danske styrker og enkeltpersoner – militære som civile – bidrager fortsat til at skabe for-udsætninger for en positiv udvikling i denne verdens måske vanskeligste, mest komplice-rede og farefyldte konfliktområder, hvor specielt indsættelserne i Afghanistan, Syrien og ud for Afrikas Horn tiltrækker sig stor opmærksomhed. Overalt bliver der ydet en meget professionel og dedikeret indsats, som nyder international anerkendelse og som bliver rost i høje toner af vore allierede.

Vi skal i den forbindelse ikke glemme den store indsats, der bliver ydet af hjemlige myn-digheder. Det er her forudsætningerne for støtten til vore udsendte skabes. Uden medar-bejdernes ildhu for konstant at forbedre og videreudvikle støttestrukturer, uddannelser og kompetenceudvikling, ville Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet ikke kunne gennemføre de mange krævende missioner – også her bliver der ydet en professionel og dedikeret indsats, der fortjener at blive rost.

Igen i år er vi mindet om, at den internationale tjeneste har meget høje omkostninger i form af sårede. Mine og min families tanker og vores dybeste medfølelse går til de sårede og deres pårørende samt kammerater, der alle er ramt så hårdt.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet står i den nærmeste tid over for en tilpasnings-proces, som formentlig vil betyde væsentlige forandringer. Som det tegner sig, kan foran-dringerne virke voldsomme, men jeg er sikker på, at de, som altid, vil blive mødt af Forsva-rets, Hjemmeværnets og Beredskabets faste og frivillige medarbejdere med en ufortrødent og positivt tilgang.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet glædede mig med en stor og smuk markering af mit 40-års Regeringsjubilæum. Jeg takker for den store indsats, og tænker samtidigt med glæde tilbage på den flotte parade, som Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet på smukkeste vis afholdt på Kastellet i den anledning.

Derudover har Prinsgemalen og jeg i årets løb med stor glæde deltaget i flere begivenhe-der i forsvaret, hvor indvielsen af Arktisk Kommando i Grønland for mit vedkommende står i stærk erindring. Vi er taknemmelige for den varme og venlige imødekommenhed vi har mødt. Også Kronprinsparret og Prins Joachim og Prinsesse Marie fortsatte tætte kontakt til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet har glædet os meget.

Sammen med min familie sender jeg alle i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet, herhjemme og i udlandet, samt de pårørende, en varm tak for det forgange år og vore bedste ønsker for det nye.

Sign. Margrethe R