[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at man ved at centralisere Hærens Operative Kommandos materielvedligeholdelse kan drive området mere effektivt.

Det betyder, at Hærens Operative Kommando tilpasser materielvedligeholdelsen på færre værksteder.

Effektiviseringen af området betyder reduktion af antallet af medarbejdere samt flytning af en række stillinger ved Aalborg, Holstebro, Skive, Oksbøl, Varde, Fredericia/Haderslev, Slagelse, Vordingborg og Høvelte. Det er forventningen, at der bliver tale om at nedlægge 76 stillinger, men da en række af de stillinger, som nedlægges er ubesatte, ligesom nogle medarbejdere har ønsket frivilligt at fratræde deres stilling, vurderes det, at der vil blive tale om at afskedige i størrelsesordenen 26 medarbejdere.

I Aalborg nedlægges ca. 12 stillinger, i Holstebro ca. 8, i Skive ca. 5, i Oksbøl ca. 1, i Varde ca. 10, i Fredericia/Haderslev ca. 16, i Slagelse ca. 5, i Vordingborg ca. 14, mens der vil blive nedlagt ca. 5 stillinger i Høvelte.

Stillingsnedlæggelserne gennemføres i 2013.

Forsvaret vil undersøge, om der mulighed for at effektivisere forsvarets materielvedligeholdelse yderligere. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere stillinger end de nævnte vil blive nedlagt. Undersøgelsen af denne anden fase iværksættes i efteråret 2013 og forventes at være gennemført inden udgangen af 2015.