[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 28. januar 2013 vedtog partierne bag den danske Afghanistan-indsats en ny toårig plan for det samlede danske engagement i Afghanistan – Afghanistan-planen 2013-2014. I forhold til den danske militære indsats indebærer Afghanistan-planen en fleksibel og gradvis reduktion af det danske styrkebidrag til ISAF, hvor kampbidragene hjemtages, og hvor der fortsat udsendes relevante trænings- og støttebidrag.

Forsvaret har siden aftalen om Afghanistan-planen blev indgået arbejdet på at fastlægge de konkrete afslutningstidspunkter for bl.a. det tilbageværende infanterikompagni samt de to tilbageværende polititræningshold. Den konkrete implementering af Afghanistan-planen vil indebære, at det danske infanterikompagni med tilhørende kampstøtte ikke erstattes, når det nuværende hold 15 roterer hjem i august 2013. Herudover er det fastlagt, at det ene af de to danske polititræningshold hjemtages i august 2013 og det sidste danske polititræningshold ved udgangen af september 2013.

Afslutningstidspunkterne er baseret på danske og britiske faglige vurderinger af behovet og udviklingen i situationen på jorden, hvor der gøres gode fremskridt i overdragelsen af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker. Herudover er tidspunkterne afstemt med de britiske reduktionsplaner, herunder bl.a. lukning og reduktion i antallet af lejre i Helmand-provinsen.

I alt er der ca. 650 danske soldater i Afghanistan. Fra oktober 2013 vil der fortsat være ca. 300 danske soldater i Afghanistan.

Kilde: Forsvarsministeriet.