[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Symposiet afholdes både for at markere 150 året for den første Geneve Konvention og samtidigt er det andet symposium Projekt Militærmanual afholder med henblik på at have en åben dialog med civilsamfundet.

Formålet med symposiet er at have en diskussion om udfordringer for folkeretten og hvordan manualen behandler udfordringerne, samt en diskussion om forventningerne til manualen.

Symposiet afholdes den 20. januar fra klokken 13-16 i salen hos Dansk Røde Kors, Blegdamsvej 27. Tilmelding til symposiet kan finde sted på e-mail til ankia@rodekors.dk eller fko-pmm04@mil.dk

• Velkommen: 150 året for de første konventioner: er de stadig relevante, og er de under pres? Hvad er militærmanualens rolle ift. at sikre kendskab og overholdelse? (Røde Kors vicegeneralsekretær Preben Søegaaard Hansen og chef for Projekt Militærmanual Jes Rynkeby Knudsen)
• Kort status for manual arbejdet (chef for PMM Jes Rynkeby Knudsen)
• Udfordringer for IHL set fra civilsamfundet og Projekt Militærmanual (Projekt Militærmanual projektkonsulenterne Tom Elvius-Brisson/Ulrik Graff og Institut for Menneskerettigheder seniorforsker Peter Vedel Kessing)
• Pause
• Hvad er forventningen til manualen (Røde Kors og TBD)
• Afrunding og kom godt hjem.

Dansk Røde Kors og Projekt Militærmanual håber at se så mange af jer som muligt til en god og åben diskussion om folkeret og militærmanual.