[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling.

Epoken med statslige isbrydere er netop slut. Nu kan man se en udstilling om skibenes krig mod isen på Bangsbo Museum i Frederikshavn.

- Isbryderne har i mange år været et markant indslag i Frederikshavns skyline. Vi har længe talt om at lave en udstilling, og så faldt det mærkværdigvis sammen med at isbryderne blev sat til salg, fortæller museumsinspektør Hans Munk Pedersen fra Nordjyllands Kystmuseum.


Isbryderen Storebjørn i aktion.

Udstilllingen kører frem til 31. marts. Hans Munk Pedersen har i forbindelse med udstillingen indsamlet beretninger fra isbrydernes besætninger samt billedmateriale fra den gang vinteren for alvor viste tænder.

Her kan man se udstillingens åbningstider.  

16 år i forsvaret
Isbrydernes karriere i forsvaret blev relativ kort. De blev overflyttet fra Handelsministeriet til Forsvarsministeriet i vinteren 1995-1996. Siden har der kun været en isvinter nemlig i 1996. Derudover var isbryderne i aktion i 2006, hvor de var udlånt til Sverige og brød is i den Botniske Bugt. Isbrydernes hårdeste kampe mod isen fandt sted under besættelsen og i årene 1984 til 1987.

- Perioden med strenge isvintre i 1980’erne står som højdepunktet i besætningsmedlemmernes  liv, fortæller Hans Munk Petersen. Netop de barske vintre er i fokus i udstillingen. Historien begynder i 1922, hvor der blev vedtaget en lov om statsisbrydere og den første isbryder Isbjørn blev bygget. 

Udstillingen på Bangsbo Museum blev åbnet 18. december 2012, hvilket var umiddelbart efter meddelelsen om, at isbryderne skulle sælges.


I 1980'erne var der en række barske isvintre, som satte isbryderne på hårde prøver.