[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen

- Før har vi været gode til at holde parader på kasernerne. Nu lader vi det offentlige Danmark se os. Det synes jeg, er vigtigt at vise, siger løjtnant Andreas Kellberg, som er kadet på Hærens Officersskole.


Løjtnant Andreas Kellberg

70 kadetter skal gå en parade i Frederiksberg Kommune på flagdagen. Kommunen har et ret omfattende program på flagdagen.
- Jeg har ikke selv været udsendt, men det betyder meget for mig at deltage. Igennem min deltagelse den dag, viser jeg min helt almindelige respekt for det internationale arbejde, der er lavet. At man deltager i noget, der er større end en selv, siger Andreas Kellberg.


Løjtnant Magnus Pedersen

Flagdagen om ti år
Flagdagen har endnu ikke mange år på bagen. Flere og flere kommuner vælger at holde deres eget flagdagsarrangement, og der er stor opmærksomhed om den nye mærkedag. Magnus Pedersen er spændt på at se, hvordan flagdagen udvikler sig fremover.
- Jeg synes det er dejligt, at mindre kommuner som Frederiksberg holder det, så det ikke kun er centreret inde omkring byen. Man tænker selvfølgeligt på sin egen udsendelse og på dem, der er af sted. Desuden spekulerer jeg på, hvordan flagdagen ser ud om 10 år. Om den bliver ved med at være der. Om der er ligeså meget fokus på veteranpolitikken eller om det ebber ud efter Afghanistan. Hvad der i det hele taget kommer til at ske, spørger løjtnant Magnus Pedersen, som er kadet på Hærens Officersskole, og har også været udsendt til Afghanistan. 

Se programmet for flagdagen på Frederiksberg.