[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen.

Kastelgraven løb over sine breder, og der var skader på det dengang ikke færdigbyggede Monument over Danmarks Internationale Indsats. Monsterregnen 2. juli 2011 satte et stort aftryk på Kastellet. I dag er der detaljerede planer for, hvad der skal ske, hvis vandstanden i Kastelgraven stiger pga. af et skybrud. Der er sat elektroniske målere i graven, som bliver overvåget af firmaet Krüger. Under monsteregnen i 2011 steg vandstanden op til 100 centimeter i Kastelgraven. På Kastellet er de stadig i gang med at udbedre skaderne fra det famøse skybrud.

I tilfælde af skybrud ligger Kastellet i et sårbart område. Det skyldes, at Kastelgraven er endestation i det såkaldte blå kredsløb, som er et system af søer og røranlæg som omfatter Damhussøen, Utterslev Mose, Emdrup sø, Øster Anlæg og søerne i København. Kastelgraven er det sidste sted,vandet løber hen, før det flyder ud i Københavns havn,og derfor kan vandstanden i voldgraven hurtigt stige, når det regner kraftigt.

Siden det store skybrud 2. juli 2011 er vandstanden generelt blevet sænket i voldgraven omkring Kastellet,og desuden er firmaet Krüger sat til at holde øje med vandstanden i Kastelgraven ved hjælp af elektroniske vandmålere. Hvis der er voldsom regn vil Krügers medarbejdere være til stede ved Kastellet for nøje at overvåge situationen. Begynder vandstanden i voldgraven at stige, kan de fjerne nogle planker ved udløbshul til Københavns Havn og på den måde regulere vandstanden. Dette hul var alt for lille under skybruddet 2. juli 2011.

Det er kun i meget sjældne tilfælde, at der er højvande i Københavns Havn, når der er skybrud. Hvis det usandsynlige skulle ske,at højvande og skybrud falder sammen, kan man ikke få vandstanden i Kastelgraven til at falde ved at fjerne plankerne. Så skal Krüger sende bud efter beredskabsstyrelsen i Næstved. De vil rykke ud med køretøjer og store pumper og pumpe vandet direkte ud i Københavns havn.