[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Søgårdslejren trak mange jægere til torsdag, mens knap så mange lod sig lokke ud i fredagens regnfulde blæsevejr kunne Erik Poulstrup konstatere klokken 0900 på parkeringspladsen ved indgangen til Antvorskov Kaserne. Poulstrup er hyret af forsvaret til at varetage udbudet af de første 3.000 hektar jagtarealer. Alle spørgsmål vedrørende kontrakter og betingelser hører under FBE, mens turen rundt på arealerne ved Slagelse blev ført an af den jagtansvarlige gennem 20 år, Asger Landsperg. Den lille gruppe på ni mand stopper første gang på en bakke med udsigt over store dele af Gardehusarregimentets øvelsesområde.

- For hjortevildt tillades årlig afskydning af 6 bukke og 12 råer, forklarer Landsperg, mens han peger ud over det smukke naturlandskab fyldt med blomstrende blå lupiner.
– Der må afholdes fire store jagter med op til 30 deltagere, og ellers kan der drives enkeltmands pürsch 150 gange årligt.

En af deltagerne, som lytter med, er den tidligere jagtbestyrer i forsvarsministeriet, pensioneret generalmajor Ulf Scheibye. Udover besigtigelse af de 230 hektar ved Slagelse skal den tidligere jagtbestyrer også med til næste fremvisning af Kulsbjerg ved Vordingborg. På alle 7 arealer er Erik Poulstrup med.

- Største begivenhed bliver dog nok de store vidder ved Boris Skydeterræn på søndag. De store hede arealer ved Boris byder på det attraktive kronvildt.

Hvad jagten så vurderes at være værd, vil ingen dog rigtig snakke om. Alle er dog enige om, at øvelsesaktiviteter og restriktioner vil trække ned i priserne, mens de sprøjtefri udyrkede naturlige arealer vil trække op. Når sidste bud er inde klokken 1200 den 28. juni skal budgiverne kontrolleres. Så først i starten af juli ved vi hvordan jægerne har værdisat forsvarets jagt.

Se betingelser, tid og sted for omvisninger her.