[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Rune Dyrholm

- Vi har haft ret gode vejrforhold, og isen er brudt op, så vi kan komme tæt på kysten, før vi sætter gummibåden, for at sejle forsyningerne ind, fortæller Henrik Manø, der er chef for inspektionsfartøjet Knud Rasmussen. 

Inspektionsfartøjet er netop nu en del af den større årligt tilbagevendende operation, der skal genforsyne de depoter som Siriuspatruljen er afhængige af på de flere tusinde kilometer lange slædepatruljer den kommende vinter.

- Vi sejler især forsyninger som kul, mad til mennesker og hunde, brændstof, lidt læsestof og meget mere ud til de interimistiske hytter og depoter som ligger ved kysten.


Selvom depoterne ligger relativt tæt på kysten, som Ny Jonsbu her på billedet, så kan det være hårdt arbejde at få bakset en 50 liters brændstoftønde op til 800 meter ind i land. Foto HDMS Knud Rasmussen.

- Vi sørger også for at lave det mest nødvendige vedligehold imens vi er inde ved hytterne, så de er klar til vintervejret, forklarer Henrik Manø.

I alt forsyner og servicerer besætningen på Knud Rasmussen mere end to håndfulde depoter i denne sæson, som starter når den arktiske sommer er på sit højeste og strækker sig over godt to måneder.


Nanok-hytten får et serviceeftersyn, inden sneen lægger sig over den igen. Foto: HDMS Knud Rasmussen.

Usædvanlige passagerer
I år har den logistiske operation også inkluderet en lidt usædvanlig last i forhold til tidligere år; 

- Vi har haft to medlemmer af Siriuspatruljen med til Scoresbysund, hvor de har udvalgt otte nye hunde som erstatning for de hunde, der desværre døde i et sneskred under en patrulje tidligere på året.

De otte hunde er vante til at være udendørs året rundt, så de blev transporteret på helikopterdækket, og kom kun indenfor i gummibådshangaren, da skibet blev kaldt på redningsmission i dårligt vejr undervejs til Daneborg. De ti graders varme i gummibådshangaren var dog mere end hundene brød sig om, så de kom ud igen, så snart forholdene var til det.


De nye slædehunde tog turen fra Scoresbysund til Daneborg i stiv arm. Foto: HDMS

Interimistisk søopmåling
En af udfordringerne i Arktis er, at farvandene for det meste ikke er kortlagt i detaljer, så risikoen for at sejle på undersøiske skær er stor, hvis man ikke tager sine forholdsregler.

- Det meste af vores arbejde heroppe foregår i uopmålt farvand, så vi bruger også lejligheden til at finde og kortlægge sikre ruter i fjordene. Det kan ikke sammenlignes med egentlig søopmåling, men vi lægger ruterne ind i en database, og så kan andre skibe følge det samme spor, hvis de af den ene eller anden årsag måtte bevæge sig ind i området, forklarer Henrik Manø.


Slædehundene bliver sejlet ud til Knud Rasmussen. Foto: HDMS Knud Rasmussen